לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

תורת ההסתברות | 104222 | חורף 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר אביב 2018/19(תשע"ט) הצג מידע לסמסטר קיץ 2018/19 (תשע"ט)

מועד א
תאריך
29.01.2020 (יום ד)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום
מועד ב
תאריך
27.02.2020 (יום ה)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר