לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

תורת ההסתברות | 104222 | חורף 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר אביב 2019/20(תש"ף) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
29.01.2020 (יום ד)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 101
אולמן 102
אולמן 103
אולמן 104
אולמן 200
אולמן 201
מועד ב
תאריך
27.02.2020 (יום ה)
שעה
מהשעה: 13 עד השעה: 16
הערות

מיקום
אולמן 502
אולמן 505
אולמן 506


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר