לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

אלגברה א' | 104166 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
06.07.2020 (יום ב)
שעה
מהשעה: 17 עד השעה: 20
הערות

מיקום
אולמן 200
אולמן 201
אולמן 202
אולמן 203
אולמן 204
אולמן 205
אולמן 300
אולמן 301
אולמן 302
אולמן 305
אולמן 306
אולמן 307
אולמן 309
אולמן 310
אולמן 311
אולמן 312
אולמן 500
אולמן 501
אולמן 502
מועד ב
תאריך
15.10.2020 (יום ה)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר