לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

אלגברה 1/מורחב | 104016 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
06.07.2020 (יום ב)
שעה
מהשעה: 13 עד השעה: 16
הערות

מיקום
אולמן 201
אולמן 202
אולמן 203
אולמן 204
אולמן 205
אולמן 303
אולמן 304
אולמן 305
אולמן 309
אולמן 310
אולמן 311
מועד ב
תאריך
15.10.2020 (יום ה)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר