לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מבנה מערכות הפעלה | 046209 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
24.07.2020 (יום ו)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
רבין 404
רבין 405
רבין 406
רבין 407
רבין 501
רבין 502
רבין 504
רבין 505
רבין 509
רבין 511
מועד ב
תאריך
12.10.2020 (יום ב)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר