לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מערכות לומדות | 046195 | חורף 2021/22(תשפ"ב)

הצג מידע לסמסטר אביב 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2020/21(תשפ"א)

מועד א
תאריך
25.02.2022 (יום ו)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום
מועד ב
תאריך
18.03.2022 (יום ו)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר