לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מערכות לומדות | 046195 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
02.08.2020 (יום א)
שעה
מהשעה: 17 עד השעה: 20
הערות

מיקום
אולמן 301
אולמן 302
אולמן 303
אולמן 304
אולמן 305
אולמן 306
אולמן 307
אולמן 309
אולמן 504
אולמן 505
אולמן 506
מועד ב
תאריך
23.10.2020 (יום ו)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר