לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים | 044268 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
23.07.2020 (יום ה)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 300
אולמן 301
אולמן 302
אולמן 307
אולמן 502
אולמן 503
אולמן 504
אולמן 506
מועד ב
תאריך
30.09.2020 (יום ד)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר