לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מבוא לעבוד ספרתי של אותות | 044198 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
13.07.2020 (יום ב)
שעה
מהשעה: 13 עד השעה: 16
הערות

מיקום
אולמן 600
אולמן 601
אולמן 602
אולמן 603
אולמן 604
אולמן 605
אולמן 606
אולמן 700
אולמן 701
אולמן 702
אולמן 703
מועד ב
תאריך
17.09.2020 (יום ה)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר