לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

אותות ומערכות | 044131 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
06.07.2020 (יום ב)
שעה
מהשעה: 17 עד השעה: 20
הערות

מיקום
אולמן 503
אולמן 504
אולמן 505
אולמן 506
אולמן 507
אולמן 600
אולמן 601
אולמן 700
אולמן 701
אולמן 702
אולמן 703
אולמן 704
אולמן 705
אולמן 707
אולמן 708
אולמן 800
אולמן 801
אולמן 802
אולמן 803
אולמן 804
אולמן 805
מועד ב
תאריך
17.09.2020 (יום ה)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר