לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מבוא למערכות תכנה | 044101 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
16.07.2020 (יום ה)
שעה
מהשעה: 13 עד השעה: 16
הערות

מיקום
אולמן 301
אולמן 302
אולמן 501
אולמן 502
אולמן 503
אולמן 504
אולמן 505
מועד ב
תאריך
23.09.2020 (יום ד)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר