לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מבוא להחלטות כלכליות למהנדסים | 034045 | אביב 2018/19(תשע"ט)

הצג מידע לסמסטר חורף 2018/19(תשע"ט) הצג מידע לסמסטר קיץ 2017/18 (תשע"ח)

מועד א
תאריך
16.07.2019 (יום ג)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום
מועד ב
תאריך
03.10.2019 (יום ה)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר