לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

יסודות המיפוי והמדידה 1 | 014841 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2019/20(תש"ף) הצג מידע לסמסטר קיץ 2018/19 (תשע"ט)

מועד א
תאריך
22.07.2020 (יום ד)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום
מועד ב
תאריך
14.10.2020 (יום ד)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר