לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

כימיה של המים | 014327 | אביב 2017/18(תשע"ח)

הצג מידע לסמסטר חורף 2018/19(תשע"ט) הצג מידע לסמסטר קיץ 2017/18 (תשע"ח)

מועד א
תאריך
12.07.2018 (יום ה)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום
מועד ב
תאריך
09.10.2018 (יום ג)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר