לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

טכנולוגיות מים ושפכים | 014309 | חורף 2020/21(תשפ"א)

הצג מידע לסמסטר אביב 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
16.02.2021 (יום ג)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
מועד ב
תאריך
14.03.2021 (יום א)
שעה
מהשעה: 13 עד השעה: 16
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר