לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

סטטיסטיקה | 014003 | חורף 2020/21(תשפ"א)

הצג מידע לסמסטר אביב 2019/20(תש"ף) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
10.02.2021 (יום ד)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום
מועד ב
תאריך
09.03.2021 (יום ג)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר