לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

סטטיסטיקה | 014003 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
17.07.2020 (יום ו)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
רבין 302
רבין 404
רבין 405
רבין 406
רבין 407
רבין 501
רבין 502
רבין 504
רבין 505
רבין 506
רבין 507
רבין 508
רבין 509
רבין 510
רבין 511
מועד ב
תאריך
25.09.2020 (יום ו)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר