לימודי הסמכה בטכניון | קורס | תרמודינמיקה בהנ.ביוטכנולוג.ומזון
The Technion Logo The Technion Logo