לימודי הסמכה בטכניון | קורס | חינוך גופני - הגנה עצמית
The Technion Logo The Technion Logo