לימודי הסמכה בטכניון | קורס | חינוך גופני - שחיה
The Technion Logo The Technion Logo