לימודי הסמכה בטכניון | קורס | מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית
The Technion Logo The Technion Logo