לימודי הסמכה בטכניון | קורס | סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטית
The Technion Logo The Technion Logo