לימודי הסמכה בטכניון | קורס | יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי
The Technion Logo The Technion Logo