לימודי הסמכה בטכניון | קורס | נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה'
The Technion Logo The Technion Logo