לימודי הסמכה בטכניון | קורס | נושאים מתקדמים במדעי המחשב 11
The Technion Logo The Technion Logo