לימודי הסמכה בטכניון | קורס | נושאים מתקדמים במדעי המחשב 8
The Technion Logo The Technion Logo