לימודי הסמכה בטכניון | קורס | נושאים מתקדמים במדעי המחשב 5
The Technion Logo The Technion Logo