לימודי הסמכה בטכניון | קורס | נושאים מתקדמים במדעי המחשב 1
The Technion Logo The Technion Logo