לימודי הסמכה בטכניון | קורס | פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב
The Technion Logo The Technion Logo