לימודי הסמכה בטכניון | קורס | מבוא למחשב שפת פייתון - בל
The Technion Logo The Technion Logo