לימודי הסמכה בטכניון | קורס | מעבר תנע, חום ומסה להנדסת חומרים
The Technion Logo The Technion Logo