לימודי הסמכה בטכניון | קורס | מעבדה בהנדסה גנטית
The Technion Logo The Technion Logo