לימודי הסמכה בטכניון | קורס | הכרת המערכת הימית של מפרץ אילת
The Technion Logo The Technion Logo