לימודי הסמכה בטכניון | קורס | אופטימיזציה בתנאי אי ודאות
The Technion Logo The Technion Logo