לימודי הסמכה בטכניון | קורס | מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים
The Technion Logo The Technion Logo