לימודי הסמכה בטכניון | קורס | מודלים מתמטיים באחזור מידע מתקדם
The Technion Logo The Technion Logo