לימודי הסמכה בטכניון | קורס | שיטות אלגבריות בהנדסת נתונים
The Technion Logo The Technion Logo