לימודי הסמכה בטכניון | קורס | מבוא לניהול פרויקטים
The Technion Logo The Technion Logo