לימודי הסמכה בטכניון | קורס | מבוא לניהול פיננסי
The Technion Logo The Technion Logo