לימודי הסמכה בטכניון | קורס | מבוא לכלכלה - מיקרו
The Technion Logo The Technion Logo