לימודי הסמכה בטכניון | קורס | מער. הנעה לכלי טייס המונעים במדחף
The Technion Logo The Technion Logo