לימודי הסמכה בטכניון | קורס | יזמות בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
The Technion Logo The Technion Logo