לימודי הסמכה בטכניון | קורס | תהליכי הפרדה והשבה בביוטכנולוגיה
The Technion Logo The Technion Logo