לימודי הסמכה בטכניון | קורס | מעבדה במיקרוביולוגיה
The Technion Logo The Technion Logo