לימודי הסמכה בטכניון | קורס | שיטות חישוביות באופטימיזציה
The Technion Logo The Technion Logo