לימודי הסמכה בטכניון | קורס | חישה מכנית ע"י תאים ביולוגיים
The Technion Logo The Technion Logo