לימודי הסמכה בטכניון | קורס | מעבדה למערכות הנעת רכב מתקדמות
The Technion Logo The Technion Logo