לימודי הסמכה בטכניון | קורס | מידול זיהוי וניסוי במערכות תונדות
The Technion Logo The Technion Logo