לימודי הסמכה בטכניון | קורס | קינמטיקה דינמיקה ובקרה של רובוטים
The Technion Logo The Technion Logo