לימודי הסמכה בטכניון | קורס | גאומטריה חישובית ומודלים לתיב"ם 1
The Technion Logo The Technion Logo