לימודי הסמכה בטכניון | קורס | תכנון תרמוהידראולי של כורים גרעינ
The Technion Logo The Technion Logo